Recepční wellness hotel Babylon


CENTRUM BABYLON, a.s., Liberec

• Informuje hosty o poskytovaných službách hotelu a prodává je • Zodpovídá za bezchybný servis poskytovaný hotelovým hostům v rámci svých kompetencí • Provádí pokladní a směnárenské činnosti včetně vedení účetní evidence • Předává informace spolupracovníkům zajišťujícím servis hotelovým hostům • Eviduje ceniny a zodpovídá za ně • Provádí drobný prodej na recepci a jeho...

Kontaktovat CENTRUM BABYLON, a.s., Liberec