Rozpočtář


Dek, Česko

Zpracovávání výkazů výměr a položkových rozpočtů staveb se zaměřením na izolační konstrukce (střechy, obvodové pláště, spodní stavby, drenáže apod.) a dotační programy (Nová zelená úsporám, IROP, OPŽP apod.) Práce v programu Build Power a Build Power S Průzkumné práce v terénu, zaměřování, diagnostika a pasportizace objektů Komunikace se zákazníky Soustavné vzdělávání, aktivní účast na...

Kontaktovat Dek, Česko