Výzkumný technik laboratoře nanostruktur


Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha 8

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumného technika laboratoře nanostruktur ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na přípravu a charakterizaci vzorků litografickými technikami a elektronovou mikroskopií. Pracovní náplň

Kontaktovat Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha 8