odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci, služební působiště Šumperk

Český statistický úřad - inzerent - Český statistický úřad ::: Šumperk ::: OL, CZ

Ivana.pospisilova@czso.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky:. [1] Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:....

zobrazit více...


odborný rada Oddělení ostatních veřejných zakázek

Státní pozemkový úřad - inzerent - Státní pozemkový úřad ::: Praha 3 ::: A, CZ

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. V oboru služby 46. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební...

zobrazit více...


referent/referentka právní agendy odboru kancelář ředitele

Úřad práce - inzerent - Jihomoravský kraj ::: Brno ::: JM, CZ

O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Občanské právo, obchodní právo, správní řád, zákoník práce,...

zobrazit více...


Vrchní ministerský rada – ředitel odboru sportu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - inzerent - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ::: Praha ::: A, CZ

Služba zahrnuje zejména:. Místem výkonu služby je Praha. Možnost profesního a odborného růstu ve státní službě,....

zobrazit více...


pracovník v sociálních službách v terénní službě osobní asistence

Domov Sue Ryder - inzerent - Domov Sue Ryder ::: Praha 4 ::: A, CZ

Sue Ryder je veřejně prospěšná organizace zaměřená na téma stáří a důstojnosti, její služby jsou závislé na podpoře dárců....

zobrazit více...


Ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - inzerent - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ::: Praha ::: A, CZ

Služba zahrnuje zejména:. Místem výkonu služby je Praha. Možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,....

zobrazit více...


rada/odborný rada v oddělení výstupních databází

Český statistický úřad - inzerent - Český statistický úřad ::: Praha ::: A, CZ

Přebírání, kontrola a ukládání statistických dat do veřejné databáze,. Příprava výstupů z veřejné databáze v tabulkové i grafické formě,....

zobrazit více...


Technický pracovník - energetik

Národní muzeum - inzerent - Národní muzeum ::: Praha 1 ::: A, CZ

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vyhlašuje výběrové řízení na pozici....

zobrazit více...


Vrchní ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - inzerent - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ::: Praha ::: A, CZ

Služba zahrnuje zejména:. Místem výkonu služby je Praha. Možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,....

zobrazit více...


Technický pracovník - energetik (nepřetržitý provoz)

Národní muzeum - inzerent - Národní muzeum ::: Praha 1 ::: A, CZ

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vyhlašuje výběrové řízení na pozici....

zobrazit více...
Sdílet nyní

Odebírat

Nechejte si posílat nové nabídky pro toto hledání e-mailem