IT Test Analytik/čka


MONETA Money Bank, Praha

Provádět funkční / integrační IT testy změn a oprav aplikačního SW před jejich nasazením do produkčního prostředí Na základě dokumentace vytvářet test analýzu a dokumentovat navržené testy ve formě test scénářů Nalezené chyby předávat k opravě vývoji / analytikům – v kontextu svých schopností a dovedností se podílet na návrhu řešení zjištěné chyby či nedostatku Testovat dodané opravy nalezených...

Kontaktovat MONETA Money Bank, Praha