SPECIALISTA Správy nemovitostí - komunální sektor


CENTRA a.s., Praha

CO VÁS NA TÉTO POZICI ČEKÁ? příprava finančních plánů, rozpočtových změn a rozboru hospodaření zajištění podkladů pro zadávání veřejných zakázek + administrace agenda objednávek (příprava a evidence) agenda příkazních smluv a smluv o dílo (příprava a evidence) zabezpečení plných mocí a zmocnění kontrola podkladů k fakturaci správní odměny spolupráce na kontrole revizí technických...

Kontaktovat CENTRA a.s., Praha