Asistentka manažera klastru


Národní strojírenský klastr, z.s., Ostrava

Pracovní náplň Vedení, zpracování a archivace dokumentů, korespondence a projektů klastru Systematická spolupráce s členskou základnou Národního strojírenského klastru (NSK) Příprava a organizace Shromáždění členů, workshopů, konferencí a veletrhů Příprava partnerských smluv v případě komerčních akcí Vedení pokladny (ve spolupráci s externí účetní), příprava faktur, účetních dokladů, zpracování...

Kontaktovat Národní strojírenský klastr, z.s., Ostrava