služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 297 – samostatné oddělení autorského práva


Ministerstvo kultury České republiky, Česko

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 297 – samostatné oddělení autorského právav oboru služby: 1. Finance; 9. Zahraniční vztahy a služba; 17. Ochrana práv duševního vlastnictví; 29. Legislativa a právní činnost; 79...

Kontaktovat Ministerstvo kultury České republiky, Česko