PERSONALISTA/MZDOVÁ ÚČETNÍ


Callis Inter, Jihomoravský kraj

Co byste měli znát a umět? * vedení personální agendy zaměstnanců * vedení personální evidence a zpracování reportů * organizace procesu náboru zaměstnanců, kontrola dodržování pracovních smluv * komunikace s příslušnými institucemi a úřady, znalost pracovně právních předpisů * podpora ostatních oddělení v oblasti personální práce a spolupráce s vedoucími jednotlivých útvarů při tvorbě...

Kontaktovat Callis Inter, Jihomoravský kraj