Stavbyvedoucí / Stavitel


Skanska, Liberec

Náplň práce: Řídí a organizuje provádění prací (vlastních zaměstnanců i subdodavatelů) Odpovídá za provedení všech prací dle výrobní a montážní dokumentace Vypracovává soupis provedených prací a dodávek jako podklad pro fakturaci Kontroluje dodržování předpisů a dokumentace v oblasti PO, BOZP, QMS, EMS a pracovně-právní Vede požadovanou dokumentaci (stavební deník apod.) Odpovídá za veškerý...

Kontaktovat Skanska, Liberec