Skladník - manipulant


Mann+Hummel, Okříšky

Stellenangebote Skladník - manipulant Země Česká republika City Okříšky Section Logistika Level zkušený pracovník Your challenge doprava vychystaného materiálu k linkám podle zásad FIFO odvoz hotových výrobkù a zbývajícího materiálu od linek do určených prostor doplňování provozních chemikálií (Polyol, izokyanát) odvoz provozního odpadu z hal údržba manipulačního dopravního vozíku Your profile...

Kontaktovat Mann+Hummel, Okříšky