Doktorand / postdoktorand - Numerické modelování aktivních optických vláken


Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha 8

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, 18251 Praha, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand do vědeckého týmu Vláknové lasery a nelineární optika. Náplň práce: Numerické modelování a optimalizace návrhu optických vláken, zejména vláken dopovaných...

Kontaktovat Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha 8