Auditor/ka Operačních Rizik


MONETA Money Bank, Praha

Spolupracovat na realizaci přidělených plánovaných i mimořádných auditních zakázek v oblasti operačních rizik Podílet se na vyhodnocování účinnosti interního kontrolního systému banky a na návrhu vhodných řešení pro úpravu procesů k omezení systémových rizik Efektivně komunikovat s členy Představenstva, Výboru pro Audit a příslušnými vedoucími zaměstnanci o průběžných výsledcích auditů a řešení...

Kontaktovat MONETA Money Bank, Praha