Číslo 956, statutární město Liberec


statutární město Liberec, Česko

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Náměst í Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Tajemník Magistrátu města Liberec v y h l a š u j e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, k obsazení volného pracovního místa výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce  REFERENT ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (11....

Kontaktovat statutární město Liberec, Česko