služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 143 - vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče


Ministerstvo kultury České republiky, Česko

Státní tajemník v Ministerstvu kultury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 143 – vedoucí právního oddělení v odboru památkové péčev oborech služby: 12. Výzkum vývoj a inovace; 14. Ochrana kulturního...

Kontaktovat Ministerstvo kultury České republiky, Česko