Číslo 1001, statutární město Liberec


statutární město Liberec, Česko

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Náměst í Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Tajemník Magistrátu města Liberec v y h l a š u j e výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru zaměstnance zařazeného do funkce REFERENT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB odboru školství a sociálních věcí Magistrátu města Liberec - Podmínky výběrového řízení: Místo výkonu práce: budovy Magistrátu...

Kontaktovat statutární město Liberec, Česko