Pracovník na pozici výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech a přírodě blízká (ekosystémová) řešení


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Praha

Požadavky: Popis pozice Pracovní pozice je zaměřena na projekty zahrnující následující činnosti: • Tvůrčí vědecká práce v oblasti adaptací na změnu klimatu, plánování adaptací ve městech, přírodě blízkých adaptačních opatření; • Zapojení do běžících výzkumných projektů, příprava projektových návrhů; • Požadavek na vlastní publikační činnost; • Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu,...

Kontaktovat Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Praha