Personalista/personalistka


Státní pozemkový úřad, Praha

zajišťování hromadných vzdělávacích akcí pro zaměstnance SPÚ , zajišťování individuálních vzdělávacích akcí pro zaměstnance SPÚ, spolupráce při ověřování správnosti čerpání finančních prostředků za vzdělávací akce spolupráce při vytváření katalogu vzdělávacích akcí a plánu vzdělávání zaměstnanců SPÚ na příslušný kalendářní rok. spolupráce při zajištění agendy služebního/pracovního hodnocení...

Kontaktovat Státní pozemkový úřad, Praha