Sociální pracovník


Oblastní charita Uherský Brod, Uherský Brod

Informace • Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v zařízeních sociálních služeb • Řešení sociálně právních problémů klientů • Vytváření a zavádění standardů kvality • Uplatňování práv a oprávněných zájmů klientek při styku s úřady a institucemi, podpora, aktivizace a pomoc v této oblasti • Doprovod klientek při vyřizování osobních záležitostí na úřadech a jiných institucích...

Kontaktovat Oblastní charita Uherský Brod, Uherský Brod