odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ v Českých Budějovicích


Český statistický úřad, Písek

Služební místo je podle Přílohy č. 1 zákona zařazeno do 9. platové třídy. Charakteristika činností na služebním místě: koordinace zjišťování statistických údajů za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb, organizace a provádění statistických šetření u domácností (tazatelská činnost) uskutečňovaných v rámci státní statistické služby v...

Kontaktovat Český statistický úřad, Písek