Asistent soudce


Nejvyšší soud, Brno

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., předseda senátu Nejvyššího soudu, hledá asistenta asistentku. Hlavní náplní práce asistenta soudce je zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost senátu, jehož specializovanou agendou jsou spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82 1998 Sb., jakož i věci týkající se aplikace evropského...

Kontaktovat Nejvyšší soud, Brno