Vedoucí oddělení trhu práce

Úřad práce ČR - inzerent - Úřad práce ČR ::: Praha ::: A, CZ

Státní statistickou službu,. Správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je...

zobrazit více...


Sociální pracovník v OSPOD (referent sociálních věcí)

superkariera - inzerent - Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 ::: Praha ::: A, CZ

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vhodné i pro absolventa. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně...

zobrazit více...


služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 292 – vedoucí kanceláře ministra

Ministerstvo kultury České republiky - inzerent - Ministerstvo kultury České republiky ::: ::: , CZ

Státní statistickou službu,. Místem výkonu služby je Praha. 292 – vedoucí kanceláře ministrav oborech služby:....

zobrazit více...


referent stavebího úřadu

Úřad práce - inzerent - Město Štětí ::: Štětí ::: US, CZ

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,...

zobrazit více...


Technik/čka odboru rozvoje a investic

Úřad práce - inzerent - Statutární město Brno ::: Brno ::: JM, CZ

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. Spolupracuje s jednotlivými zhotoviteli, dodavateli a právnickými či...

zobrazit více...


Specialista reportingu junior

AXA - inzerent - AXA ::: Praha ::: A, CZ

Účast v zájmových sdruženích právnických osob - AKAT, APS, ČAP a plnění dalších úkolů dle aktuálních požadavků přímého nadřízeného....

zobrazit více...


Vedoucí oddělení svodných agend

Úřad práce ČR - inzerent - Úřad práce ČR ::: Praha ::: A, CZ

Státní statistickou službu,. Správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je...

zobrazit více...


Vedoucí oddělení sekretariát

Úřad práce ČR - inzerent - Úřad práce ČR ::: Praha ::: A, CZ

Státní statistickou službu,. Správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je...

zobrazit více...


kontrolor/kontrolorka oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního

Úřad práce - inzerent - Jihomoravský kraj ::: Brno ::: JM, CZ

Právnických a fyzických osob, které jsou příjemci veřejné finanční podpory, provádí výkon následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených...

zobrazit více...


Student (1.-3. ročník) se zájmem o obchodní a korporátní právo

Juristic - inzerent - LEGAL COMPANY s.r.o. ::: Praha ::: A, CZ

Jsme společností nabízející služby v oblastech poskytování virtuálních sídel, zakládaní společností a nákupu tzv....

zobrazit více...
Sdílet nyní

Odebírat

Nechejte si posílat nové nabídky pro toto hledání e-mailem